Spedo – FruiPick ​FruiPick
  • WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.41.43
  • 诪谞注专转1
  • 诪谞注专转 诪讟专讬讬讬讛讛
  • WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.49.50
  • WhatsApp Image 2022-01-31 at 10.49.50 (1)
砖谞转 讬讬爪讜专: 2022
诪爪讘 讻诇诇讬: 讞讚砖 诪讛讞讘专讛
讛注专讜转: 诪谞注专转 讙讝注 注诐/讗讜 讘诇讬 注讙诇转 讗讬住讜祝. 讗驻砖专讜转 诇诪谞注专转 注诐 诪讟专讬讛. 专讗砖 谞讬注讜专 讞讜讘拽 讬砖专. 驻讬拽讜讚 讘讗诪爪注讜转 砖诇讟 讗诇讞讜讟讬. 住专讟讜谉: https://drive.google.com/file/d/1IquS4z_Xuilyp1rgycl8M9Y0gW6Vc3-o/view?usp=sharing
转讗专讬讱: 26/11/2023
讗讝讜专: 讻诇 讛讗讝讜专讬诐