TAIAN ​100
  • 诪谞砖讗 诪讝讙谉
砖谞转 讬讬爪讜专: 2023
诪爪讘 讻诇诇讬: 讞讚砖 诪讛讞讘专讛
讘注诇讜转: 驻专讟讬转
讟专讬讬讚 讗讬谉: 诇讗
讛注专讜转: 诪讬讬砖专转 砖讟讞 诇专讬转讜诐 诇讝专讜注讜转 讟专拽讟讜专 讝注讬专
转讗专讬讱: 18/11/2023
讗讝讜专: 讗讝讜专 讛诪专讻讝
诪讞讬专 诪讘讜拽砖: 1,000 鈧